Korenine / The Origins / Herkunft

©  korenine.si  

Korenine

 

Konferenca

 

Novice

 

Zborniki

 

O nas

 

Povezave

  Podpora   Korenine
  Origins   Conference   News   Proceedings   About us   Links   Donations  
             
             
 

Prostovoljni prispevki in podpora

     

Voluntary contributions and donations

 
             
             
 

Vstop na konferenco je prost. Ker pa projekt Korenine nima lastnih sredstev, je nadaljnje delo projekta in konference same odvisno od prostovoljnih prispevkov. Zaželeno je, da vsakdo podpre delovanje projekta s prispevkom 30 € oz. po svojih zmožnostih.

 

 

Prostovoljne prispevke lahko nakažete na:

 

TR SI56-6100-0000-5887-762
Koda namena: CHAR
Namen: Donacija Korenine 2018 - vaše ime in priimek
Referenca: 00 2018 (vpišite 00 in tekoče leto)
Ime: Korenine - Izvor Evropejcev
Naslov: Karantanska 20
Kraj: Domžale

 

 

 

 

Podporniki projekta bodo vpisani v seznam na koncu vsakoletnega Zbornika. Vse podpornike tudi naprošamo, da pridobijo nove simpatizerje in podpornike.

     

Admission to the conference is free. However, since the project Korenine has no funds, nor donors, the project existence and the conference itself depends on voluntary contributions. Therefore everyone is kindly requested to support the activity of the project with a contribution of 30 € or more.

 

Voluntary contributions may be remitted to the:

 

Bank account SI56-6100-0000-5887-762
Swift code: HDELSI22
Purpose code: CHAR
Payment purpose: Donacija Korenine 2018 - First and Last Name
Reference: 00 2018 (00 and current year)
Name: Korenine - Izvor Evropejcev
Address: Karantanska 20
Place: Domžale
Country: Slovenia (if needed)

 

 

Supporters of the project will be listed at the end of the annual Proceedings. All supporters are encouraged to recruit new sympathizers and donors.

 
             
             
             
 

Primer

 

Položnica, ki jo je plačal Peter Štih leta 2013.

     

Sample

 

Payment order paid by Peter Štih in the year 2013.

 
             
 

 
             
             
             
             
      Korenine      
             
             

 

   

website statistics