Korenine / Origin / Herkunft

©  korenine.si  

Korenine

 

Konferenca

 

Novice

 

Zborniki

 

O nas

 

Povezave

  Podpora   Korenine
  Origin   Conference   News   Proceedings   About us   Links   Donations  
             
             
 

Novice

     

News

 
             
             
 

Spoštovani

 

Prišlo je do novih izjemno pomembnih odkritij na področju jeziko-slovja, zgodovine in etnologije. Širši laični in strokovni javnosti bodo prvič predstavljena spoznanja iz naslednjih področij:

 

Oznaka vojaka iz Šparte
Imena keltskih plemen
Etruščanski jezik… no, prvič po rimski okupaciji mu boste lahko ponovno prisluhnili
Venetska imena
Tro-božanstva Evrope
Kraljestvo Slovanov in njihovo ozemlje

 

Vabimo vas, da se udeležite 19. mednarodne konference Korenine Slovenov in Evropejcev, na kateri bodo avtorji osebno predstavili in pojasnili svoja odkritja. Lahko jim boste zastavili tudi vprašanja, na katera vam bodo z veseljem odgovorili.

 

 

Petek, 2. junija 2023, 9:00 - 15:45,

 

na ZOOM spletišču

 

Program

Vabilo

 

 

 

Podatki za ZOOM dostop:

https://us02web.zoom.us/j/83059402417??
pwd=dXJVZnpCSVNNZXZOOHhUMW5Gc2IzZz09

 
ID konference: 830 5940 2417
Geslo: 302660
 

Navodila za ZOOM dostop

Če so podatki za prijavo napačnimi, javite na info@korenine.si

 

     

Dear Sir / Madam

 

New, very important discoveries had been made in the fields of linguistics, history and ethnology. They will be presented for the first time to the scientific and lay communities in the sphere of:

 

Identification of the Spartan warrior
Names of the Celtic tribes
Etruscan language… well, the first time after the rise of the Roman Empire you will hear it again
Venetic names
Triple-God of Europe

Kingdom of the Slavs and their territory

 

We encourage you to take part in the 19th International Conference Origin of Slovenes and Europeans. The authors will present and explain their revelations in person. In the case of any questions, they will explain you more with pleasure.

 

 

Friday, 2nd of June 2023, 9:00 - 15:45,

 

on the ZOOM platform

 

Programme

Invitation

 

 

 

Join Zoom Meeting:

https://us02web.zoom.us/j/83059402417?
pwd=dXJVZnpCSVNNZXZOOHhUMW5Gc2IzZz09

 

Meeting ID: 830 5940 2417
Passcode: 302660
 

ZOOM Instructions

In the case of wrong data report inconvenience to: info@korenine.si

 

 
             
 

26.5.2023

      May 26th 2023  
     

Korenine

     
             
             
             
             
 

Spoštovani

 

Izšel je nov Zbornik št. 17, Mednarodne konference – Korenine Slovenov in Evropejcev 2021. Predstavitev Zbornika bo v
 

 

Četrtek, 6. aprila 2023, ob 17:00,

Masarykova cesta 16, Lublana

v sejni sobi P23-24 (pritličje)

Ministrstva za vzgojo in izobraževanje

 

 

  Avtorji

  Prispevki
  Yuriy Myskiv   Determining the Names of Celtic Tribes
  R. Stein, G. Tomezzoli   The Pliska Inscription
  Simon Prosen   Kosezi
  Gina Pigozzo Bernardi   The Stele of Mountain Pore
  Marko Hrovat   Dolence - svetovna vojna v antiki
  Marko Hrovat   Kljosov vidik bitke pri Dolencah
  Milenko Zailac   Principle of Duality on Etruscan Inscript...
  Adelina Pahor   Glagolica in glagoljaši na Slovenskem
  R. Stein, G. Tomezzoli   The Inscription Nr. 6858 from Kjolmen
  Marko Hrovat   Homo sapiens v soju resnice

 

Zbornik je eden od bolj kakovostnih, veliko prispevkov je v slovenščini. Bralcu prinaša mnoge zanimive vsebine; poleg teh, ki so razvidne iz naslovov prispevkov, še:

 • Obširno o Kosezih.

 • O ozadju vzpona lužiške kulture (Veneti naši davni predniki).

 • Končno o izvoru Ljudstev z morja.

 • Nekaj o izvoru nemškega jezika.

 • O pravem izvore besede presta (Marko Snoj razlaga...).

 • O adaptaciji prvotnih Nemcev na ozemlju staroselcev.

 • O 5-ih vedskih elementih v etruščanski morfologiji.

 • O načelu dvojnosti v etruščanskih besedilih, besedi Sloveni.

 • O vplivih psihe in socialnih vezeh v znanosti.

 • O različnih nivojih videnja, ki se jih ne zavedamo.

 • O tem, zakaj ženske raje izbirajo višje moške.

 • O zamolčanem predpisanem izgovoru v slovenskem jeziku.

 • O vplivu Dunning-krugerjevega pravila v znanosti.

 

Zbornik lahko kupite na predstavitvi brez poštnine, ali ga naročite pozneje po pošti. Z nakupom Zbornika, ki obsega 176 strani, podpirate naše nadalno delovanje.

 

4.4.2023

     

Dear Sir / Madam

 

We are pleased to announce you that Proceeding of the 17th International Conference - Origin of Slovenes and Europeans has just issued. You are invited to assist the presentations of the Proceedings, which will be held on

 

 

Thursday, 6th of April 2023 at 17:00 (5pm),

Masarykova cesta 16, Lublana

Meeting Hall P23-24 (ground floor)

Ministry of Education

 
             
 

 
             
             
     

Korenine

     
             
             
             
 

Spoštovani

 

Obvestilo in povabilo k udeležbi

 

na 19. Mednarodno Konferenco
Korenine Slovenov in Evropejcev

 

 

Vabimo Vas, da svoje bogato znanje s področja zgodovine, jezikoslovja, etnologije, genetike, idr. o staroselcih Evrope, od pradavnine do srednjega veka (izjemoma do sredine 19. stol.) prelijete v kakovosten prispevek in ga predstavite na 19. mednarodni konferenci Korenine Slovenov in Evropejcev, ki bo potekala

 

 

 

v petek, 2. junija 2023

v Lublani

 

 

 

 

Priloge:

Prijavnica

Vabilo - Povzetek s podrobnostmi

Priloga 1 - Navodila za oblikovanje prispevka

Priloga 2 - Podrobnejši podatki o konferenci

     

Dear Sir / Madam

 

First Announcement and Call for Papers

 

19th International Topical Conference
The Origins of Slovenes and Europeans


You are kindly invited to present the results of your research at the International Conference - Origins of Slovenes and Europeans that will be held on

 

on Friday, 2nd of June 2023
Slovenia

 

 

The Conference aims to strengthen international research of the aborigines of Europe in the fields of history, linguistics, ethnology, genetics and archeology, from prehistory to medieval times.
Attachments:

Announcement - Summary with details

Attachment 1 - Instructions for writing a paper

Attachment 2 - Detailed data about the Conference

Registration Form

 
             
 

28.11.2022

      November 28th 2022  
     

Korenine

     
             
             
             
 

Spoštovani

 

Prišlo je do novih pomembnih odkritij in raziskav na področju jezikoslovja, zgodovine in etnologije, ki strokovni in širši laični javnosti še niso poznani.

 

Da bi se seznanili s temi zanimivimi odkritji vas vabimo, da se udeležite 18. mednarodne konference Korenine Slovenov in Evropejcev, na kateri bodo avtorji osebno predstavili in pojasnili svoja odkritja, lahko pa jim boste zastavili tudi vprašanja na katera vam bodo z veseljem odgovorili.

 

 

Petek, 4. junija 2021, 8:30 - 18:00,

 

na ZOOM spletišču

 

Program

Vabilo

 

 

 

Podatki za ZOOM dostop:

https://us02web.zoom.us/j/85296586771?
pwd=YWh6bkl5YUtNV1JVMFlmM3M5M2Nwdz09

 
ID konference: 852 9658 6771
Geslo: UnWN5e

     

Dear Sir / Madam

 

Some new important researches and discoveries had been made in the fields of linguistics, history and ethnology that are not known yet to the scientific and lay communities.

 

We encourage you to become acquainted with those results and to take a part in the 18th International Conference Origin of Slovenes and Europeans. Authors will present and explain their revelations in person. In the case of any questions, they will explain them with pleasure.

 

 

Friday, 4th of June 2021, 8:30 - 18:00,

 

on the ZOOM platform

 

Programme

Invitation

 

 

 

Join Zoom Meeting:

https://us02web.zoom.us/j/85296586771?
pwd=YWh6bkl5YUtNV1JVMFlmM3M5M2Nwdz09

 

Meeting ID: 852 9658 6771
Passcode: UnWN5e
 
             
 

23.5.2021

      May 23rd 2021  
     

Korenine

     
             
             
             
 

Spoštovani

 

Obvestilo in povabilo k udeležbi

 

na 18. Mednarodno Konferenco
Korenine Slovenov in Evropejcev

 

 

Vabimo Vas, da svoje bogato znanje s področja zgodovine, jezikoslovja, etnologije, genetike, idr. o staroselcih Evrope, od pradavnine do srednjega veka (izjemoma do sredine 19. stol.) prelijete v kakovosten prispevek in ga predstavite na 18. mednarodni konferenci Korenine Slovenov in Evropejcev, ki bo potekala

 

 

 

v petek, 4. junija 2021

v Lublani

 

 

 

 

Priloge:

Prijavnica

Vabilo - Povzetek s podrobnostmi

Priloga 1 - Navodila za oblikovanje prispevka

Priloga 2 - Podrobnejši podatki o konferenci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Dear Sir / Madam

 

First Announcement and Call for Papers

 

18th International Topical Conference
The Origins of Slovenes and Europeans


You are kindly invited to present the results of your research at the International Conference - Origins of Slovenes and Europeans that will be held on

 

on Friday, 4th of June 2021
Slovenia

 

 

The Conference aims to strengthen international research of the aborigines of Europe in the fields of history, linguistics, ethnology, genetics and archeology, from prehistory to medieval times.
Attachments:

Announcement - Summary with details

Attachment 1 - Instructions for writing a paper

Attachment 2 - Detailed data about the Conference

Registration Form

 
             
 

23.11.2020

      November 23rd 2020  
     

Korenine

     
             
             
             
 

V slovo Antonu Mavretiču


21.11.2019 je umrl prof. dr. Anton Mavretič. Več kot 60 let živel in delal v ZDA. Deloval je na različnih priznanih inštitutih in univerzah v ZDA, nazadnje v Bostonu na Harvardski univerzi, kjer je bil direktor vesolskega centra. S svojim znanjem je mnogo prispeval k uspehu vesolskega programa Voyager in drugih. Njegova radovedna narava ga je, tudi po upokojitvi, vse do zadnjega vodila po poti delovanja za znanost in za dobro človeštva. Zadna leta je delal na patentu iz nanotehnologije.

Čeprav daleč od domovine ni nikdar izdal Slovencev in Slovenije, tako kot mnogi skvarjeni Slovenci na vodilnih položajih. Velik intelektualec kot je bi, je poleg svojega rednega dela vedno zavzeto deloval za slovenstvo in vedno priskočil na pomoč domovini. Nikakor ni mogel razumeti, da vojaška zmaga nad Srbi ni zadostovala zato, da bi se Slovenci očistili balkanskega zla. Kot nepresegliv poštenjak, ni zmogel dojeti razkoraka med formalnim in dejanskim stanjem v Sloveniji, tega da se je slovenska osamosvojitev v rokah janičarjev izjalovila v lupino, ki jo od znotraj razžira srbsko podzemlje skupaj s "slovenskimi" levičarskimi veleizdajalci, ki so slovensko ladjo zavozili v prorusko morje.

Anton, težko je na visokem položaju najti tako poštenega in zavednega Slovenca, ki bi bil vedno pripravlen pomagati svoji domovini in svojim rojakom. Pogrešali te bomo. Jekupetaris v večnosti.

 

Usmerjevalni nagovor dr. Antona Mavretiča vsem Slovencem za skupno delovanje za slovenstvo! vir

     

In memoriam Anton Mavretič


Prof. dr. Anton Mavretič who lived in USA for more than 60 years died on November 21st 2019. He worked in many superior institutes and universities, after all in Harvard University in Boston, where he managed Division of the Space Center. With his wide knowledge, he contributed a great portion for Voyager space programme, which turn into an ultimate success for humanity. His curious nature makes him to work honestly for science and for the good of the humanity all of his life, up to the last days. Last years he worked on a patent of the nanotechnology project.

Although far from homeland, he never betrays Slovenes and Slovenia, as many other perverted Slovenes working on leading positions do. Being unreachable intellect, he acting continually for Slovenekind. Although overloaded with work, he was always willing to help the native soil. He could not understand how the Slovene victory over Serbs did not bring elimination of the Balkan evil. Being unequalled in honesty he could not comprehend deflection between the formal and the real situation in Slovenia. It was unbelievable to him, that the Slovene independence turned back to servitude under leadership of the janissary (the high treasons of the Slovene left wing), who serving to Serbian underground. They turned the Slovene house back to the dark and pushing it into alliance with Russia.

Anton, there is hard to find a person in the high rank, to be as honest and as conscious Slovene as you was all of your life. You were always willing to help our homeland and your people. Homeland will miss you. Jekupetaris in the eternity.

 
             
             
 

 

         
 

Anton Mavretična podelitvi državnega odlikovanja 23.6.2015

 

Borut Pahor je prof. dr. Antonu Mavretiču leta 2015 namenil podeliti zlati red za zasluge. Po Kučanovi intervenciji, da dr. Mavretiču priznanja ne podeli (razlog predan slovenstvu), se je Pahor odločil, da dr. Mavretiču podeli le srebrni red za zasluge.

Ni odveč omeniti, da je družina Mavretič nesebično gostila Ano Kučan pod svojo streho v Bostonu ter ji nudila varno zavetje, hrano in moralno podporo v času, ko je v ZDA študirala arhitekturo. Kljub temu, da mu je Kučan v zameno namenil do skrajnosti pokvarjeno in sprevrženo dejanje bi ga prof. dr. Anton Mavretič, v svoji nepobolšlivi dobroti, le težko imenoval garjava veleizdajalska podgana, ali sprevržena psihopatska pra...

 

 
 

 

         
     

Korenine

     
             
             
             
 

Spoštovani

 

Vsi vemo, da so arheološke, zgodovinske in jezikoslovne razlage naše preteklosti včasih v nasprotju z nekaterimi znanimi ali na novo odkritimi dejstvi. Pogosto se zgodi, da jasne razlage ne sprožijo revidiranja zastarelih in preživetih znanstvenih dogem.

 

Razlog mnogokrat ne leži v strokovnosti, pač pa v tem, česar nas uči prav zgodovina in sicer, da se tistim, ki se usidrajo v sedlu oblasti, čas ustavi. To pomeni, da je največji problem znanosti človek, ne pa tehnologija ali znanje.

 

V zadnjem času se je izkazalo, da DNK-rodoslovje in poglobljene raziskave jezika, s poudarkom na vseevropski etimologiji, čedalje bolj najedata sprejete znanstvene dogme.

 

Če želite izvedeti več o novih znanstvenih odkritjih in o novem Zborniku št. 15., vas vabimo, da se udeležite 17. mednarodne konference Korenine Slovenov in Evropejcev, ki bo potekala v

 

Četrtek, 7. junija 2018, 13:50 - 17:00,

Kongresni trg. 8, Lublana

v dvorani Slovenske matice,1. nadst.

Program

Vabilo

Zemlevid

     

Dear Sir / Madam

 

We all know that archeological, historical and linguistic interpretations of our past are many times in contradiction with already known or newly discovered revelations. Indubitable understanding of the obsolete and outmoded scientific dogmas, frequently do not lead to theirs revision.

 

The reason for conservative behavior usually does not lay in the lack of expert knowledge, but, what history teaches us well, in the cessation of time that is practicing by the ones who occupy positions. Therefore, the main problem of science is not technology or knowledge, but human!

 

During the last years, the genealogy and detailed linguistic studies, especially etymological revelations, based on comparison of the European languages, undermine the static dogmas more and more.

 

If you would like to hear more about new scientific discoveries and about new Proceedings No. 15, then you are invited to take a part of the 17th International Conference Origin of Slovenes and Europeans, which will be held on

 

Thursday, 7th of June 2018, 13:50 - 17:00,

Kongresni trg 8, Ljubljana

in the hall of Slovenska matica, 1. nadst.

Programme

Invitation

Map

 
             
 

27.5.2018

      May 27th 2018  
     

Korenine

     
             
             
             
 

Spoštovani

 

Veneti že dolgo burijo domišljijo zgodovinarjev in jezikoslovcev. Ko smo že mislili, da smo bistvo pojasnili, problematika Venetov vedno znova pokaže še kakšno plat, in odstre nova spoznanja, zaradi katerih je potrebno obstoječa dognanja ponovno prevetriti. Poleg domačih in tujih novosti o Venetih, bo predstavljen tudi neznan venetski napis iz Obsotelja.

 

Z Veneti pa so tesno prepleteni tudi Sloveni. Kdaj je nastala domača beseda Sloveni in tuja Sclaveni? Zakaj zlog scla- in sla- in kakšno vlogo ima pri tem akanje? Ali lahko prvobitne Slovene enačimo s sodobnimi Slovani?

 

Strokovnjak za Homerjev epski jezik bo nazorno predstavil, kako je le ta povezan z venetščino in slovanskimi jeziki. Razloženi pa bodo še napisi iz Aškelona in Festosa.

 

Če želite izvedeti več o teh zanimivih odkritjih vas vabimo, da se udeležite 16. mednarodne konference Korenine Slovenov in Evropejcev, ki bo potekala v

 

Četrtek, 1. junija 2017, 9:00 - 16:40,

Cankarjeva ul. 1, Lublana

Dvorana Svetovnega slovenskega kongresa 4. nadst.

(vhod v pasaži nasproti kina Komuna)

Program

     

Dear Sir / Madam

 

Historians and linguists have been debating about Veneti people for a long time. After the core enigma is thought to be resolved, the problem of Veneti discloses another particularity. Consequently, recognition demands the present knowledge to be verified again. Besides the new revelations from local and abroad, an unknown Venetic inscription from Sotla area will be exposed.

 

However, Venti are also closely interlaced with Sloveni. In that sense, the time when the word Sloveni and Sclaveni rose up will be revealed. What about syllables scla- and slo- and what influence akanye played in this matter. Can elder Slovenes be equalized with the modern Slavs?

 

Expert for Homeric epics language will present clearly, how it is connected to the Venetic and to the Slavic languages. Moreover, the inscriptions from Ashkelon (Izrael) and Phaistos (Crete) will be presented.

 

If you would like to hear more about those discoveries, you are invited to take part at the 16th international topical conference The Origin of Slovenes and Europeans, which will be held on
 

Thursday, 1st of June 2017, 9:00 - 16:40,

Cankarjeva ulica 1, Ljubljana

(Enter from passage, opposite the Komuna cinema)

Programme

 
             
 

24.5.2017

      May 24th 2017  
 

 

         
     

Korenine

     
             
             
             
 

Spoštovani

 

Vabimo vas na zanimivo predavanje Spregledana stara slo-venščina, kjer bo prikazan razvoj slovenske besede skozi stoletja. Bežno bodo predstavljeni tudi zapisi stare slovenščine, ki gredo ob bok Brižinskim spomenikom, a so v javnosti še popolnoma neznani. Na predavanju boste slišali tudi razlago evro-azijske besede slon. Več o stari slovenščini in drugih zanimivostih boste lahko prebrali v zadnjem, 14. Zborniku, ki se še ni niti dobro ohladil od tiska.

 

Torek, 4. aprila 2017, ob 17:00,

Trubarjeva hiša literature

Stritarjeva ul. 7, Lublana

(30 m južno od Tromostovja)

     

Dear Sir / Madam

 

You are invited to take part in the cultural event An Overlooked Old Slovene language, where the development of the Slovene language among centuries will be introduced. The written words of the very Old Slovene, which are still unknown to public, will be also presented. You will attend to the presentation of the Euro-Asian word slon. You could read more about contents in the last, 14th Proceedings, which issued recently.
 

Tuesday, 4th of April 2017 at 17:00 (5pm),

Trubarjeva hiša literature

Stritarjeva ulica 7, Ljubljana

(30 m south of Tromostovje Bridge)

 
 

29.3.2017

      March 29th 2017  
             
     

Korenine

     
             
             
             
 

Spoštovani

 

Novi podatki o moških in ženskih haploskupinah, ki so jih v začetku maja 2016 na podlagi obširnih genskih raziskav objavili Fu in sod. kažejo, da je Evropa poseljena bistveno dlje kot smo mislili do sedaj. Evropski haploskupini sta prednici vseh sedanjih izven-afriških in marsikatere sedaj afriške haploskupine.

Keltski jezik se je do sedaj povezoval z nekim izumrlim jezikom, ki naj bi se deloma ohranil v t.i. otoški keltščini. Podatki najnovejših raziskav pa kažejo, da se keltski jezik še danes govori v osrčju Evrope. Najbolj presenetljivo pa je to, da se je keltski jezik po 2500 letih tako malo spremenil, da ga govorci pristnega slovenskega narečja še vedno lahko razumejo brez tolmača. Da gre za pravilno razlaganje keltskih napisov med drugim potrjuje tudi enako dvojezično besedilo, zapisano na latinsko-keltskem mejniku.

Venetski jezik je raziskovalo že mnogo strokovnjakov, vendar neuspešno. Da niso problem venetske črke, pač pa razumevanje le teh, pokaže dejstvo, da znanstveniki niso uspeli razvozlati niti venetskega napisa, zapisanega v latinskih črkah. Ta venetski napis je sedaj razvozlan, vključno z besedo jekupetaris, z njim pa se je odprla pot tudi k razumevanju vseh ostalih venetskih napisov.

Podobno kot keltski in venetski napisi, potrjuje stanovitnost evropskega prebivalstva tudi bolgarski napis prvomai in napis na jantarju iz Bernstorf. Za konec pa je obširno razložena še etimologija besede jantar, ki postavlja v dvom dosedanje teorije o prvenstvu jezika na območju Baltika.

Če želite izvedeti več o teh veličastnih odkritjih vas vabimo, da se udeležite 15. mednarodne konference Korenine Slovenov in Evropejcev, ki bo v

 

Četrtek, 2. junija 2016, 9:00 - 16:40,

Cankarjeva ul. 1, Lublana

Dvorana Svetovnega slovenskega kongresa 4. nadst.

(vhod v pasaži nasproti kina Komuna)

Program

 

 

 

 

 

 

 

     

Dear Sir / Madam

 

The latest data about male and female haplogroups, which were announced at the beginning of May 2016 by Fu at al., are based on extended genetic research. New data show that the Europe was settled much earlier than we thought till now. European haplogroups are predecessors of all present Eurasian haplogroups and also many of the present African haplogroups.

Celtic is considered to be an extinct language, which would have been preserved in the so-called Insular Celtic languages. The latest data clearly show that the Celtic language is still in use in the Central Europe, as one of the living languages of the present time. The most surprising fact about the Celtic language is that it has been preserved almost unchanged during the last 2500 years, so that the speakers of some present Slovene dialects can understand it without any special explanation. The correct understanding of the Celtic inscriptions is proven not only by semantics, but also by the bilingual Latin-Celtic boundary inscription.

The Venetic language was studied unsuccessfully by many scholars. Even the Venetic inscription written in Latin script has not been explained correctly. So, it is now clear that the problem is not in the Venetic script, but in the correct understanding of the script in all details. The Venetic inscription is now explained, including the word ‹jekupetaris›. In that matter, all other Venetic inscriptions are on the way to be explained correctly.

Besides the related Celtic and Venetic inscriptions, the continuity of European inhabitants is proven also by the inscription Prvomai from Bulgaria and the inscription on amber from Bernsdorf. The last contribution of the conference will reveal the etymology of the word ‹jantar› (amber) in details, which points out a doubt about the belief that the proto-Baltic language was spoken in the Baltic area.

If you would like to hear more about mighty discoveries, you are invited to take part at the 15th international topical conference The Origin of Slovenes and Europeans, which will be held on
 

Thursday, 2nd of June 2016, 9:00 - 16:40,

Cankarjeva ulica 1, Ljubljana

(Enter from passage, opposite the Komuna cinema)

Programme

 

 
 

18.5.2016

      May 18th 2016  
             
     

Korenine

     
             
             
             
 

Spoštovani

 

Jezik Retov je živ! Prvič po 2500 letih lahko ponovno poslušamo in razumemo retijščino. Iz redkih pisnih ostankov je mogoče razbrati številne dosedaj zakrite zanimivosti o življenju Retov, o njihovem verovanju in dojemanju sveta. Izkazalo se je, da so pisna pravila retijščine drugačna, kot so domnevali strokovnjaki. Oznakam ob besedilu in usmerjenosti črk so dali premalo pomena. Odkritih je nekaj novih palindromov. V nasprotju s splošnim prepričanjem, kaže, da so bili Reti in sosednja ljudstva monoteisti. Njihovo najvišje božanstvo je bila boginja RI. Izjemno in nepričakovano odkritje bo nedvomno vplivalo na evropsko jezikoslovno in zgodovinsko znanost.

 

Če želite izvedeti več o tem veličastnem odkritju, o evrazijski besedi slon, o novih pogledih na venetski in etruščanski jezik ter o vendskem jeziku v antični galščini, vas vabimo, da se udeležite prve javne predstavitve Evropi in svetu, ki bo v

 

Četrtek, 4. junija 2015, 9:00 - 16:40,

Cankarjeva ul. 1, Lublana

Dvorana Svetovnega slovenskega kongresa 4. nadst.

(vhod v pasaži nasproti kina Komuna)

Program

 

 

 

 

29.5.2015

     

Dear Sir / Madam

 

The Raetic language lives! For the first time after 2500 years, we are capable to listen and to understand the Raetic language again. From the sparse inscription remnants, it is now possible to understand many interesting details about the life of the Raeti, their religion and their understanding of the world. Results of the study shows that the Raetic writing rules are much different from those the scholars believed in. They dedicated too little attention to the different marks by the text and direction of letters. Some new palindromes have been discovered. In contrary to general belief it seems that religion of the Raeti and neighbor nations was monotheistic. Their worshiping had been devoted to the highest goddess RI. The great, yet unexpected revelation should change the view to the European linguistic and historical science.

 

If you would like to hear more about that mighty discovery, about trans-Eurasian word slon, about the new aspects to the Venetic and Etruscan language and yet about Wendish language in ancient Gaul, you are invited to take part in the first public revelation to the Europe and to the World, which will be held on

 

Thursday, 4th of June 2015, 9:00 - 16:40,

Cankarjeva ulica 1, Ljubljana

(Enter from passage, opposite the Komuna cinema)

Programme

 

May 29th 2015

 
     

Korenine

     
             
             
             
 

Spoštovani

 

Na projektu Korenine slovenskega naroda je novembra 2014 prišlo do sprememb. Ta je s 14. decembrom 2014 prenehal z delovanjem. Raziskovalna dejavnost in mednarodna konferenca se od 15. decembra 2014 naprej nadaljuje pod imenom Korenine Slovenov in Evropejcev.

 

Marko Hrovat

Predsednik projekta

Korenine Slovenov in Evropejcev

 

19.12.2014

     

Dear Sir / Madam

 

The Project Origin of Slovenes has been subdued to changes in November 2014. Old project was closed on December 14th 2014. Researching activities and international conference will continue within the project The Origin of Slovenes and Europeans. The new project has been started on December 15th 2014.

 

Marko Hrovat

President of the project

The Origin of Slovenes and Europeans

 

December 19th 2014
 
     

Korenine

     
             
             
             
 

Spoštovani

 

Z veseljem vam sporočamo, da je pravkar izšel Zbornik 12. mednarodne konference - Izvor Evropejcev. Vabimo vas na predstavitev vsebine Zbornika, ki jo bosta predstavila Marjan Moškon in Marko Hrovat, Predsednik organizacijskega odbora konference.

 

 

Četrtek, 11. decembra 2014, ob 17:00,

Cankarjeva ul. 1, Lublana

Dvorana Svetovnega slovenskega kongresa 4. nadst.

(vhod v pasaži nasproti kina Komuna)

 

 

6.12.2014

     

Dear Sir / Madam

 

We are pleased to announce you, that Proceeding of the 12th International Conference - Origin of Europeans is just out. You are invited to assist the presentations of the Proceedings, which will be presented by Marjan Moškon and Marko Hrovat, President of Organizational Committe of the Conference.

 

 

Thursday, 11th of December 2014 at 17:00 (5pm),

Cankarjeva ulica 1, Ljubljana

Hall of theSlovene World Congress, 4. floor

(Enter from passage, opposite of the Komuna cinema)

 

 

December 6th 2014

 
             
 

predstavitev zbornika 2014

 
             
             
     

Korenine

     
             
             
             
 

Spoštovani

 

Vabimo vas na 12. mednarodno konferenco projekta Korenine slovenskega naroda, kjer boste lahko prisluhnili predstavitvi rezultatov raziskovanja s področja arheologije, pisnih virov, etimologije, toponimov, jezikoslovnih in genetskih sledi, verovanja, legend, običajev in drugih podatkov, ki osvetljujejo življenje, delo, materialno kulturo, verovanja in jezik evropskih staroselcev skozi različna zgodovinska obdobja.

 

Četrtek, 5. junija 2014, 9:00 - 16:00,

Cankarjeva ul. 1, Lublana

Dvorana Svetovnega slovenskega kongresa 4. nadst.

(vhod v pasaži nasproti kina Komuna)

Program

 

30.5.2014

     

Dear Sir / Madam

 

You are invited to 12th International Conference of the Project, Origin of Slovenes. You could assist the presentations of the researching results in the field of archaeological facts and written documents, etymology, toponyms, genetic traces, beliefs, mythology, legends, customs and other data which could brighten the life, material culture, work, religion and language of ancient European ancestors throughout the different epochs of the distant past.

 

Thursday, 5th of June 2014, 9:00 - 16:00,

Cankarjeva ulica 1, Ljubljana

(Enter from passage, opposite the Komuna cinema)

Programme

 

May 30th 2014

 
     

Korenine

     
             
             
             
 

Spoštovani!

 

Od nas je odšel p. Ivan Tomažič, domoljub, dobrotnik naroda in pionir preučevanja in zagovarjanja avtohtonosti Slovencev.

 

Sodelavci projekta »Korenine slovenskega naroda« in

»Raziskovanje evropskega staroselstva« prirejamo

 

žalno sejo

In memoriam p. Ivan Tomažič
 

v četrtek, 6. marca ob 18. uri,

v dvorani Svetovnega slovenskega kongresa,

Cankarjeva ulica 1/4, Lublana.

 

Delo in pomen našega velikega vzornika in njegov doprinos k spoznavanju najbolj zgodnje zgodovine slovenskega naroda bodo predstavili:

 

Prof. dr. Anton Perdih

Prof. dr. Anton Jeglič

Dr. Duša Krnel Umek

Andrej Rant, dr. dent. med.

Dr. Jože Rant st.
 

Vljudno vabljeni!
 

 

1.3.2014

     

Dear visitors!

Father Ivan Tomažič, patriot, benefactor of the nation

and pioneer of the Slovene autochthonism, has  passed away.

The Team of the Project "Origin of Slovenes" and
"Exploring the European
indigenous people"

is organizing

 

Funeral meeting

In memoriam F. Ivan Tomažič
 

Thursday, 6th of March 2014, 18:00,

Cankarjeva ulica 1, Ljubljana

Hall of Slovene World Congres, 4. floor

 

Greatest significance and work of our great idol and his contribution to the knowledge of the fundamental history of the Slovene nation will be presented by:

 

Prof. dr. Anton Perdih

Prof. dr. Anton Jeglič

Dr. Duša Krnel Umek

Andrej Rant, dr. dent. med.

Dr. Jože Rant st.
 

You are cordially invited!

Marth 1st 2014

 
             
     

Korenine

     
             
             
             
 

Umrl je pater Ivan Tomažič.

 

Pogreb bo 26. februarja 2014 ob 14:00 v Pregarjah pri Ilirski Bistrici.

 

V Domu za ostarele občane v Ilirski Bistrici, se je 22. februarja, v 95. letu ustavilo srce patra Ivana Tomažiča, velikega Slovenca. V sredo, 26. februarja 2014, bo od 9.00 do 14.00 ure ležal v cerkvi na Pregarjah pri Ilirski Bistrici. Ob 14.00 bo pogrebna maša, ki jo bo vodil upokojeni škof msgr. Metod Pirih. Po maši bo sledil pogreb na domačem pokopališču.

 

23.2.2014

     

Obituary notice

Honorable Father Ivan Tomažič has died. The funeral will be on February 26th 2014 at 14:00 in Pregarje by Ilirska Bistrica.

In the home for the aged Ilirska Bistrica, the heart of Father Ivan Tomažič, great Slovene, has stopped in the 95th year of his varied life. On Wednesday, 26 February 2014, he will be resting in the Pregarje's church by Ilirska Bistrica from 9:00 until 14:00 am. The Funeral Mass will be held at 14:00 the by the retired Bishop Msgr. Metod Pirih. After the Mass, the funeral ceremony will be followed in the village cemetery.

 

February 23rd 2014

 
             
 

 
             
             
     

Korenine

     
             
             
             
 

Vljudno vas vabimo na predavanje z

Janezom Bizjakom

PRVI PREBIVALCI V VISOKOGORJU

 

in na predstavitev njegove knjige

OSTALINE MEGALITSKE

KULTURE V SLOVENSKIH ALPAH

 

Predstavitev bo

v četrtek 12. decembra 2013 ob 18. uri,

Cankarjeva ul. 1, Lublana

Dvorana Svetovnega slovenskega kongresa 4. nadst.

(vhod v pasaži nasproti kina Komuna)

 

Veselimo se Vašega obiska.

 

5.12.2013

     

You are cordially invited to lecture
with Janez Bizjak

FIRST SETTLERS IN HIGHLAND

 

and to the presentation of his book

THE REMAINS OF THE MEGALITIC

CULTURE IN THE SLOVENE ALPS

 

Predstavitev bo

Thursday, 12th of December 2014, 18:00,

Cankarjeva ulica 1, Ljubljana

(Enter from passage, opposite the Komuna cinema)

 

We look forward to your visit.

December 5th 2013

 
             
     

Korenine

     
             
             
             
 

Predstavitev knjige Izvor Slovencev in  drugih Evropejcev, avtorja dr. Antona Perdiha bo 13. novembra 2013 ob 18. uri, v dvorani Svetovnega slovenskega kongresa 4. nadst., Cankarjeva ulica 1, Lublana. Predstavitev bo vodil dr. Jože Rant.

 

Veselimo se Vašega obiska.

 

 

8.11.2013

     

A new book Izvor Slovencev in  drugih Evropejcev (The Origin of Slovenes and other Europeans) will be presented by author dr. Anton Perdih. Presentation will be held on November 13th 2013 in the main hall of the Slovene World Congres at 6 pm. Address: Cankarjeva ulica 1, Lublana. The presentation will be coordinated by dr. Jože Rant.

We look forward to your visit.

 

November 8th 2013

 
             
 

 
             
             
     

Korenine

     
             
             
             
 

Sloveni a slovenky, kde sme sa vzali?

Sloveni in Slovenke, od kod prihajamo?

 

dr. Cyril A. Hromnik

(Univerza Cape Town, Južna Afrika)

 

predavanje  5.6.2013,

v dvorani Svetovnega slovenskega kongresa, Lublana

 

 

 

predavanje  7.6.2013,

v predavalnici Univerze na Primorskem, Koper

 

 

         
             
 

Nekaj osnovnih podatkov o dr. Cyrilu A. Hromniku:

 

Dr. Cyril A. Hromnik se je rodil 19. svečana/februarja 1942 v Spišu na Slovaškem. Po zaključeni gimnaziji v Spiški Novi Vesi, je študiral afriško zgodovino na katedri za orientalistiko ter portugalščino in iberijsko zgodovino na Filološki fakulteti Karlove univerze v Pragi. Po Praški pomladi, ko so sile Varšavskega pakta okupirale Češkoslovaško, je emigriral v ZDA. Tam je študiral zgodovino Afrike, Južne Azije ter Latinske Amerike na Univerzi Siracusa, kjer je tudi doktoriral. Nato se je preselil v Južno Afriko, kjer je predaval na zgodovinski katedri Univerze v Cape Townu

 

Ukvarjal se je z zgodovino številnih dežel – Indije, Indonezije, Etiopije, Sri Lanke, Tajske, Singapurja, Hong-Konga, Kenije, Mozambika, Angole, Liberije, Slonokoščene obale, Gane, Izraela, Portugalske, Španije, Francije, Poljske, Češke, Nemčije, Irske, Kanade, Zimbabveja, Namibije in Slovenske. Napisal je štiri obsežne monografije ter številne znanstvene in poljudne članke.

 

V zadnjem obdobju je razvil izvirno teorijo o srednjeevropski domovini Slovenov, ki obsega v glavnem širši javnosti neznano slovensko zgodovino v rimski dobi in v predrimski bronasti dobi. Letos naj bi izšla njegova monografija z naslovom Sloveni in Slovensko, ki bo obsegala obdobje od 3200 let prKr, do leta 907 poKr (do prihoda Madžarov.

 

2.6.2013

         
             
     

Korenine

     
             
             
 

 

         
 

Spoštovani

 

Vabimo vas na 11. mednarodno konferenco projekta Korenine slovenskega naroda, kjer boste lahko prisluhnili predstavitvi rezultatov raziskovanja s področja arheologije, pisnih virov, etimologije, toponimov, jezikoslovnih in genetskih sledi, verovanja, legend, običajev in drugih podatkov, ki osvetljujejo življenje, delo, materialno kulturo, verovanja in jezik evropskih staroselcev skozi različna zgodovinska obdobja.

 

Petek, 31. maja 2013, 8:00 - 19:00,

Cankarjeva ul. 1, Lublana

Dvorana Svetovnega slovenskega kongresa 4. nadst.

(vhod v pasaži nasproti kina Komuna)

Program dopoldne

Program popoldne

 

30.5.2013

     

Dear Sir or Madam

 

You are invited to 11th International Conference of the Project, Origin of Slovenes. You could assist the presentations of the researching results in the field of archaeological facts and written documents, etymology, toponyms, genetic traces, beliefs, mythology, legends, customs and other data which could brighten the life, material culture, work, religion and language of ancient European ancestors throughout the different epochs of the distant past.

 

Thursday, 31st of May 2014, 8:00 - 19:00,

Cankarjeva ulica 1, Ljubljana

(Enter from passage, opposite the Komuna cinema)

Morning programme

Afternoon programme

 

May 30th 2013

 
     

 

     
     

Korenine

     
             
             
 

 

         
 

Po boju s težko boleznijo nas je zapustil neutrudni raziskovalec in pisec številnih del v sklopu projekta Korenine, Vinko Vodopivec. Pismo bližnjih: "Spoštovani, naš ljubljeni mag. Vinko Vodopivec se je poslovil v nedeljo 7.7.2013, pogreb bo 10. 7. 2013, na Ljubljanskih Žalah od 7h do 15 45h bo v poslovilni vežici svetega Antona na Plečnikovih Žalah, nato sledi poslovilna maša ob 16h v cerkvi svetega Križa na Žalah (stara cerkev), in ob 17h pogrebni sprevod. Vodopivčevi Ljubljana, 8.7.2013 PS: Namesto cvetja lahko darujete v dobrodelne namene."

8.7.2013

     

One of most prolific researchers, Vinko Vodopivec passed away. The funeral will be held at Ljubljana Žale, mortuary of St Anton (Plečnikove Žale), 10th of July 2013. At 16.00h a service will be held in the Church, at 17.00h the funeral procession will take place. Rather than a funeral wreath a charitable donation is desired as stated by his closest family members.

 

 

 

July 8th 2013

 
             
 

Vinko Vodopivec

 
             
     

 

     
     

Korenine

     
             
             
             
 

V sredo 20.02.2013 ob 19.30 uri bo imel na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani mag. Vinko Vodopivec predavanje z naslovom SLOVENCI PRAPREBIVALCI EVROPE. Avtor je zbral, zgodovinske, arheološke, jezikovni in genetske dokaze, ki našo prvobitnost v srednji Evropi pomikajo v kameno dobo. Po govoru bo razprava, ki jo bodo vodili mag. Vinko Vodopivec, prof.dr. Anton Perdih in dr. Rudi Koncilija. Vsak udeleženec bo prejel izvod zbornika prve mednarodne konference Veneti v etnogenezi srednjeevropskega prebivalstva. Vljudno vabljeni!

 

 

19.1.2013

     

On Wednesday, 20/02/2013 at 19:30 will be held at the Theological Faculty University of Ljubljana, the lecture of M. Sc. Vinko Vodopivec entitled Slovenes EUROPEAN' ABORIGINES. The author has collected historical, archaeological, linguistic and genetic evidence that our aborigines moved to the stone age. After presentation there will be a discussion led by M. Sc. Vinko Vodopivec, Prof. Dr. Anton Perdih and Dr. Rudi Koncilija. Each participant will receive the Proceedings of the first international conference The Veneti within the ethno-genesis of the central-European population. You are cordially invited!

 

Januar 19th 2013

 
             
 

Slovenci praprebivalci

 
             
     

 

     
     

Korenine

     
     

 

     
             
             
 

Izšla sta nova knjiga Vinka Vodopivca z naslovom Slovenci praprebivalci Evrope in 11. Zbornik jubilejne 10. mednarodne konference (2012). Vljudno ste vabljeni na predstavitev, ki bo v sredo dne 09. 01. ob 19 uri v Župnišču Svete Trojice. Ceni knjige in zbornika sta po 20€.

 

 

3.1.2013

     

We are introducing two new books. A book by Vinko Vodopivec entitled Slovenci praprebivalci Evrope (Slovenes aborigines of Europe) and the 11th Proceedings of the 10th Jubilee International conference. You are kindly invited to join us at the presentation on 9th of January at 19 pm in Župnišče Svete Trojice (Ljubljana). The price of books is at 20€ each.

 

Januar 3rd 2013

 
             
 

Slovenci praprebivalciZbornik 2012

 
             
             
     

Korenine

     
             
             
             
 

Prosimo, da si pozorno preberete prvo obvestilo in vabilo k udeležbi na enajsti mednarodni konferenci IZVOR EVROPEJCEV, ki bo potekala 3. junija 2013 v Ljubljani.

 

Vinko Vodopivec

1.11.2012

     

Please read the First Announcement and Call for Papers of the Eleventh International Topical Conference entitled ORIGIN OF EUROPEANS, which will be held in June 3rd 2013 in Ljubljana, Slovenia.

Vinko Vodopivec

November 11th 2012

 
             
     

Korenine

     
             
             
             
 

Objavljen je celotni zbornik devete mednarodne konference Izvor Evropejcev (2011) v pdf obliki. Oglejte in prenesite si ga tukaj.

 

 

1.11.2012

     

The full proceeding f the Ninth International Topical Conference Origin of Europeans (2011) is now published and available to download as pdf here.

November 11th 2012

 
             
 

Zbornik 2011

 
             
             
     

Korenine

     
             
             
             
 

Vabljeni na redno mesečno predavanje Združenja univerzitetnih izobraženk Slovenije, ki bo 15. oktobra 2012, ob 17 uri na Cankarjevi 1/IV, v Ljubljani, z naslovom Starejša etnogeneza Slovencev, ženska enakopravnost pri naših davnih prednikih. Predaval bo mag. Vinko Vodopivec, ki se že dolga leta ukvarja z etnogenezo Slovencev. Vabilo

 

Vinko Vodopivec

31.10.2012

     

Invited to the regular monthly lecture of the Association of University educated women of Slovenia, on October 15th 2012, at 17:00 at Cankarjeva 1/IV in Ljubljana, entitled Older ethnogenesis of Slovenes, female equality in our ancient ancestors. The lecture will be M.Sc. Vinko Vodopivec, who has long been engaged in the ethnogenesis of the Slovenes. Invitation

Vinko Vodopivec

 

October 31st 2012

 
             
     

Korenine

     
             
             
             
 

Vabimo vas na 10. mednarodno konferenco projekta Korenine slovenskega naroda. Poleg običajnih vsebin bodo predstavljeni novi pogledi na vrednotenje starosti nastanka genetskih skupin, saj sedanja razhajanja niso smiselna.

 

Program

21.5.2012

     

We invite you to 10th International Conference of the Project, Origin of Slovenes. In addition to the usual content will be presented new perspectives on the evaluation of the age groups of genetic origin, since the current differences are not meaningful.

Programme

 

May 21st 2012

 
             
     

Korenine

     
             
             
             
 

V torek 28.02.2012 ob 19.30 uri bo na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani predavanje z naslovom SLOVENSKE KORENINE, zgodovinski, arheološki, jezikovni in genetski dokazi. Po njem bo razprava, ki jo bomo vodili mag. Vinko Vodopivec, prof.dr. Anton Perdih in dr. Rudi Koncilija. Vljudno vabljeni!

 

20.2.2012

     

On Tuesday, 28/02/2012 at 19:30 there will be held a lecture entitled SLOVENIAN ROOTS, historical, archaeological, linguistic and genetic evidence at the Theological Faculty University of Ljubljana . After presentation will be the debate led by M. Sc. Vinko Vodopivec, Prof. Dr. Anton Perdih and Dr. Rudi Koncilija. You are cordially invited!

 

February 20th 2012

 
             
 

Vabilo Vodopivec

 
             
             
     

Korenine

     
             
             
             
 

Izšla sta nova knjiga Vinka Vodopivca z naslovom Razkrivanje ilirskih jezikov in 10. Zbornik (2011). Vljudno ste vabljeni na predstavitev, ki bo v sredo dne 23. 11. ob 19.30 v Župnišču Svete Trojice. Cena knjige je 30, zbornika pa 20€.

 

 

 

10.11.2011

     

We are presenting two new books. A book by Vinko Vodopivec entitled Razkrivanje ilirskih jezikov (Unveiling Illyrian languages) and the 10th Proceedings(2011). You are kindly invited to join us at the representation on 23rd of November at 19:30pm in Župnišče Svete Trojice (Ljubljana). The price of the book is 30€, whereas the Proceedings costs 20€.

 

November 10th 2011

 
             
 

Ilirski jezikiZbornik 2011

 
             
             
     

Korenine

     
             
             
             
 

Vabimo vas, da v soboto, 20. avgusta 2011 ob 16.30 na nacionalnem radiu - prvi program, v oddaji iz cikla Razkošje v glavi, prisluhnete razgovoru z avtorjem knjig o slovenski etnogenezi Vinku Vodopivcu, ki ga bo vodil urednik Matjaž Brojan.

 

 

10.8.2011

     

We invite you on Saturday, 20th August 2011 at 16.30 on national radio - the first program in the cycle of luxury in mind, to listen the interview with the author of books on Slovenian ethno-genesis Vinko Vodopivec, chaired by the editor Matjaz Brojan.

 

August 10th 2011

 
             
     

Korenine

     
             
             
             
 

Prosimo, da si pozorno preberete prvo obvestilo in vabilo k udeležbi na deseti mednarodni konferenci IZVOR EVROPEJCEV, ki bo potekala 1. junija 2012 v Ljubljani.

 

Vinko Vodopivec

 

29.5.2011

     

Please read the First Announcement and Call for Papers of the Tenth International Topical Conference entitled ORIGIN OF EUROPEANS, which will be held in June 1st 2012 in Ljubljana, Slovenia.

Vinko Vodopivec

 

May 29th 2011

 
             
     

Korenine

     
             
             
             
 

Vabljeni na večer posvečen v spomin na Jožka Šavlija bo potekal 2. junija 2011 ob 18h v Ljubljani.

 

Vinko Vodopivec

29.5.2011

     

A memorial evening in memoriam of Jožko Šavli will be held in Ljubljana, the 2nd of June 2011.

Vinko Vodopivec

 

May 29th 2011

 
             
     

Korenine

     
             
             
             
 

Cenjeni! Objavljamo program 9. Mednarodne konference "Izvor Evropejcev", 3. junij, 2011, Svetovni slovenski kongres, Cankarjeva 1 v Ljubljani! Vabljeni k udeležbi!

 

29.5.2011

     

You can find here the programme of the 9th International Conference "Origins of Europeans", 3rd of June, 2011, venue Slovenian World Congress, Cankarjeva 1-4, Ljubljana.

 

May 29th 2011

 
             
     

Korenine

     
             
             
             
 

Prosimo preberite si prvo obvestilo in vabilo k udeležbi na deveti mednarodni konferenci IZVOR EVROPEJCEV, ki bo 3. junija 2011 v Ljubljani.

 

Vinko Vodopivec

 

7.06.2010

     

See the First Announcement and Call for Papers of the Nineth International Topical Conference entitled ORIGIN OF EUROPEANS, which will be held in June 3rd 2011 in Ljubljana, Slovenia.

 

Vinko Vodopivec

June 6th 2011

 
             
     

Korenine

     
             
             
             
 

V petek, 4. 5. 2010 ob 8 30h bo predstavitev zbornika 7. konference projekta Korenine, naslovljenega IZVOR EVROPEJCEV. Program letošnje konference.

 

Prizorišče: Svetovni slovenski kongres, Cankarjeva ul. 1/IV, Ljubljana
 

Vljudno vabljeni!

30.5.2010

     

On Friday, 4th of June 2010 at 8 30am you are invited to the presentation of the 7th Proceedings entitled ORIGIN OF EUROPEANS. Programme of this years Conference.

 

Venue: Svetovni slovenski kongres, Cankarjeva ul. 1/IV, Ljubljana
Everybody is warmly welcome!

 

 

May 30th 2010

 
             
 

predstavitev zbornika 2008

 
             
             
     

Korenine

     
             
             
             
 

Prosimo, da si pozorno preberete prvo obvestilo in vabilo k udeležbi na osmi mednarodni konferenci IZVOR EVROPEJCEV, ki bo 4. in 5. junija 2010 v Ljubljani.

 

Vinko Vodopivec

 

1.12.2009

     

Please read the First Announcement and Call for Papers of the Eight International Topical Conference entitled ORIGIN OF EUROPEANS, which will be held in June 4th and 5th 2010 in Ljubljana, Slovenia.

Vinko Vodopivec

December 1st 2009

 
             
     

Korenine

     
             
             
             
 

Cenjeni! Objavljam program 7. Mednarodne konference "Izvor Evropejcev", 5. in 6. junij, 2009, Svetovni slovenski kongres, Cankarjeva 1 v Ljubljani! Vabljeni k udeležbi!

 

Lep pozdrav, Jože Rant st.

 

3.6.2009

     

You can find here the programme of the 7th International Conference "Origins of Europeans", 5th and 6th of June, 2009, venue Slovenian World Congress, Cankarjeva 1-4, Ljubljana.

 

Greetings Jože Rant st.

 

June 6th 2009

 
             
     

Korenine

     
             
             
             
 

Prosimo, da si pozorno preberete prvo obvestilo in vabilo k udeležbi na sedmi mednarodni konferenci IZVOR EVROPEJCEV, ki bo 5. in 6. junija 2009 v Ljubljani.

 

 

28.12.2008

     

Please read the First Announcement and Call for Papers of the Seventh International Topical Conference entitled ORIGIN OF EUROPEANS, which will be held in June 5th and 6th 2009 in Ljubljana, Slovenia.

 

December 1st 2008

 
             
     

Korenine

     
             
             
             
 

Pričeli smo s tedenskim internetnim objavljanjem prispevkov Zbornika Izvor Evropejcev (2007). Prvi objavljeni prispevek je delo našega priznanega arheologa red. prof. dr. Mihaela Budje.

Prispevke najdete v oddelku Zborniki.

 

4.12.2008

     

We started to publish papers for the Proceedings of the international workshop Origin of Europeans (2007) week by week. First paper is from reknown archeologist Ph. D. Mihael Budja.

Papers are to be found here.

 

December 4th 2008

 
             
 

zbornik 2007

 
             
             
     

Korenine

     
             
             
             
 

Z veliko žalostjo smo sprejeli novico, da nas je v torek 28. oktobra 2008 naš raziskovalni kolega Jože Škulj nenadno in nepričakovano zapustil. V spominu nam ne bo ostal le po svojem izvirnem raziskovalnem delu, pač pa predvsem kot uravnotežen človek, ki nas je močno motiviral za opravljanje naše misije. Iskreno, najglobje sožalje izrekamo njegovi družini! Ta stran bo posvečena njemu v spomin.

31.10.2008

     

With great sadness we heard today that our fellow researcher Joseph Skulj suddenly and unexpectedly passed away on Tuesday, October 28, 2008. Not only will we miss his genuine research work, but we will surely miss his well balanced personality, which motivated us all to follow our mission. Deepest condolence to his family! This Page will be dedicated to his memory.

 

October 31st 2008

 
             
     

Korenine

     
             
             
             
 

V sredo, 29. 10. ob 18 00h bo predstavitev letošnjega zbornika projekta Korenine, naslovljenega IZVOR EVROPEJCEV.

 

Prizorišče: Svetovni slovenski kongres, Cankarjeva ul. 1/IV, Ljubljana
 

Vljudno vabljeni!

23.10.2008

     

On wednesday, 29. 10. at 18 00pm you are invited to come to the presentation of this years Proceedings entitled ORIGIN OF EUROPEANS.

 

Venue: Svetovni slovenski kongres, Cankarjeva ul. 1/IV, Ljubljana
Everybody is warmly welcome!

 

October 23rd 2008

 
             
 

predstavitev zbornika 2008

 
             
             
     

Korenine

     
             
             
             
 

Izšel je Zbornik konference IZVOR EVROPEJCEV, ki je bila v Ljubljani 6. in 7. junija 2008. Na voljo je v vseh bolje založenih knjigarnah. O datumu predstavitve boste še obveščeni.

 

Objavili smo celotno besedilo Zbornika Evropski staroselci (2006). Prispevke najdete v oddelku Zborniki.

 

 

18.9.2008

     

The Publication from this years Conference ORIGIN OF EUROPEANS (June 6th and 7th 2008) just came out. It is available in major bookstores. We will inform you soon about the press Conference scheduled for this Autumn.

 

The full proceeding of the international workshop Ancient inhabitants of Europe (2006) is now published and available to download here.

 

September 18th 2008

 
             
     

Korenine

     
             
             
             
 

Izid Zbornika konference IZVOR EVROPEJCEV, ki je bila v Ljubljani 6. in 7. junija 2008, je predviden v jeseni 2008. O točnem datumu boste še obveščeni.

 

Pričeli smo s tedenskim objavljanjem prispevkov iz Zbornika Evropski staroselci (2006). Prispevke najdete v oddelku Zborniki.

 

 

19.6.2008

     

There is a press Conference scheduled for this Autumn where the Publication with all the Papers of this years Conference ORIGIN OF EUROPEANS (June 6th and 7th 2008) will be presented.

 

We just started to publish papers from the Proceedings Ancient inhabitants of Europe (2006) (weekly). Papers can be found in the section Zborniki.

 

June 19th 2008

 
             
     

Korenine

     
             
             
             
 

Izvor Evropejcev 2008
 

Ponovno se želimo zahvaliti prof dr. Perdihu in njegovi skupini Korenine za dobro organiziran in pripravljen program.

 

Veneti.info

2.6.2008

     

Origin of Europeans 2008

 

Again we wish to thank Prof. Dr. Perdih and his Group Origins for a very good organized and prepared Programme.

 

Veneti.info

June 9th 2008

 
             
 

 
             
             
     

Korenine

     
             
             
             
 

Predviden program za konferenco junija 2008

 

Vabljeni na šesto mednarodno konferenco iz ciklusa Korenine slovenskega naroda, ki bo z naslovom IZVOR EVROPEJCEV znova nudila pester programski izbor.

 

Povzetki

 

Mesto: Svetovni slovenski kongres, Cankarjeva ul. 1/IV, Ljubljana

 

16.5.2008

     

Provisional Programme for the Conference june 2008

 

You are invited to attend the 6th international conference from the Series Origin of Slovenes, entitled ORIGIN OF EUROPEANS.

 

Abstracts

 

Venue: Slovenian World Congress, Cankarjeva 1/IV, Ljubljana, Slovenia

 

May 16th 2008

 
             
     

Korenine

     
             
             
             
 

Predstavitev zbornika 2007

 

V sredo, 17. 10. ob 18 ooh bo predstavitev letošnjega zbornika projekta Korenine, naslovljenega IZVOR EVROPEJCEV.  Verjetno bo imel kratko predavanje tudi naš priznani strokovnjak, prof. Mihael Budja.

 

Mesto: Svetovni slovenski kongres, Cankarjeva ul. 1/IV, Ljubljana

 

Vljudno vabljeni!

10.10.2007

     

Public representation of the Proceedings 2007

 

On wednesday, 17. 10. at 18 00pm you are invited to come to the presentation of this years Proceedings entitled ORIGIN OF EUROPEANS. Most probably Slovenian expert prof. Mihael Budja will give a short talk on the subject.

 

Venue: Slovenian World Congress, Cankarjeva 1/IV, Ljubljana, Slovenia.

 

May 16th 2007

 
             
     

Korenine

     
             
             
             
 

Prosimo, da si pozorno preberete prvo obvestilo in vabilo k udeležbi na šesti mednarodni konferenci IZVOR EVROPEJCEV, ki bo 6. in 7. junija 2008 v Ljubljani.

 

 

4.9.2007

     

Please read the First Announcement and Call for Papers of the Sixth International Topical Conference entitled ORIGIN OF EUROPEANS, which will be held in June 6th and 7th 2008 in Ljubljana, Slovenia.

 

September 4th 2007

 
             
     

Korenine

     
             
             
             
 

Oglejte si program in povzetke za konferenco IZVOR EVROPEJCEV, ki bo v Ljubljani 8. in 9. junija 2007. Za ogled kliknite sem.

 

6.6.2007

     

The programme and abstracts for the Fifth International Topical Conference ORIGIN OF EUROPEANS, which will be held in Ljubljana, Slovenia, 2007, on June 8th and 9th is published here.

 

June 6th 2007

 
             
     

Korenine

     
             
             
             
 

Objavljen je celotni zbornik Sledovi evropske preteklosti 2003. Oglejte si ga tukaj.

 

 

10.4.2007

     

The full proceeding of the international workshop Traces of European past 2003 is now published and available to download here.

 

April 10th 2007

 
             
     

Korenine

     
             
             
             
 

Za peto mednarodno konferenco IZVOR EVROPEJCEV, ki bo v Ljubljani 8. in 9. junija 2007, je najavljenih 26 prispevkov in 13 predavateljev.


Naslednje obvestilo o tem predvidevamo v začetku maja 2007.

 

8.12.2006

     

For the Fifth International Topical Conference ORIGIN OF EUROPEANS, which will be held in Ljubljana, Slovenia, 2007, on June 8th and 9th, there are 26 contributions and 13 lecturers announced. Next notification is foreseen for the beginning of may 2007.

 

December 8th 2006

 
             
     

Korenine

     
             
             
             
 

Preberite si poročilo s predstavitve novega Zbornika iz referatov letošnje konference Evropski staroselci.

 

Zbornik je na voljo pri mag. Vinku Vodopivcu, Pot na Drenikov vrh 12, 1000 Ljubljana; tel: (01) 422 4560
 

Cena ZBORNIKA je 5000 sit. Kontaktirajte ga!

 

2.12.2006

         
             
     

Korenine

     
             
             
             
 

Obveščamo vas, da je pri založbi JUTRO izšel novi Zbornik iz referatov letošnje konference Staroselci. Javna predstavitev zbornika, bo v sredo 29. 11. 2006 ob 18h v dvorani Slovenskega svetovnega kongresa , Cankarjeva ul. 1/IV, Ljubljana. V program naj bi bil vključen tudi spomin na preminulega Lucijana Vugo in na njegovi zadnji knjigi. Vljudno vabljeni!

 

19.11.2006

         
             
     

Korenine

     
             
             
             
 

Prosimo ne pozabite oddati povzetkov za uvrstitev prispevkov za peto mednarodno konferenco IZVOR EVROPEJCEV, ki bo prihodnje leto, 8. in 9. junija 2007 v Ljubljani.

 

7.10.2006

     

We would like to remind you to prepare and send us your Abstracts for the Fifth International Topical Conference ORIGIN OF EUROPEANS in Ljubljana, Slovenia, 2007, on June 8th and 9th.

 

October 7th 2006

 
             
     

Korenine

     
             
             
             
 

Izšlo je že prvo obvestilo za peto mednarodno konferenco IZVOR EVROPEJCEV, ki bo prihodnje leto, 8. in 9. junija 2007 v Ljubljani.

 

13.6.2006

     

Please read the First Announcement and Call for Papers Fifth International Topical Conference ORIGIN OF EUROPEANS, Ljubljana, Slovenia, 2007, June 8th and 9th.

 

June 13th 2006

 
             
             
             
             
             
 

Povzetki konference Evropski staroselci (2006).

 

 

8.6.2006

     

Abstracts of the coming international conference Ancient inhabitants of Europe (2006).

 

June 8th 2006

 
             
     

Korenine

     
             
             
             
 

Nared je program za četrto mednarodno konferenco EVROPSKI  STAROSELCI, ki bo na sporedu v Ljubljani, 9. in 10. junija, 2006.

     

Programme for the fourth International Topical Conference ANCIENT INHABITANTS OF EUROPE which will be held in Ljubljana on June 9th and 10th, 2006 is already out.

 
             
     

Korenine

     
             
             
             
 

Zbornik 2005: Staroselci v Evropi je že izšel in je na voljo v glavnih slovenskih knjigarnah. Predstavitev zbornika bo 25. 1. ob 18h v prostorih Svetovnega slovenskega kongresa, Cankarjeva ul. 1/IV, Ljubljana.

     

Proceedings 2005: Ancient settlers of Europe from the last ORIGIN conference is already out. You can get it in major Slovenian bookstores. The presentation of the booklet will be held on 25th of January at 6.pm in the hall of Svetovni slovenski kongres, Cankarjeva ul. 1/IV, Ljubljana.

 
             
     

Korenine

     
             
             
             
     
 

Večer izza Kongresa
 

Predstavitev 4. zbornika mednarodne konference: Staroselci v Evropi 2005, ki je bila 10. in 11. junija 2005 na SSK.
 

 

 

  Program:
   
1.

Uvodne besede: doc. dr. Jože Rant predsednik organizacijskega odbora.

2.

Predstavitev projekta: Korenine Slovenskega naroda vodja projekta mag. Vinko Vodopivec.

3.

Predstavitev vsebine zbornika: Predsednik mednarodnega programskega odbora in urednik zbornika prof.dr. Anton Perdih.

4.

Predstavitve posameznih avtorjev:

 

Duša Krmel Umek

Meja med Histri in Veneti v opisu iz leta 1775.
 

Vinko Vodopivec

Izum kolersa gibalo napredka.
 

Ivan Tomažič

Imena pričajo.
 

Vinko Vodopivec

Primerjava sodobnih evropskih, indoevropskih in nekaterih starih jezikov.
 

Vinko Vodopivec

Študija prečrkovanj in branj najstarejšega venetskega napisa.
 

Lucijan Vuga

Karel Oštir v luči teorije kontinuitete.
 

Jože Rant

Onomastika rimskega Norika in sledovi noriških imen.
 

Andrej Rant

Sorodnosti med startobritanskimi in slov. paleo-etničnimi značilnostmi.
 

Jože Rant

Istoizvorne besede indoevropskih jezikov v bazi I. DYEN in uporaba.
     
5.

Vprašanja in odgovori.

 
     
  V zborniku je še 9 prispevkov, katerih avtorji se ne bodo mogli udeležiti predstavitve, zato bo o njih več govora pri predstavitvi zbornika.
  Možnost nakupa posameznih zbornikov po redni ceni in kompletov po močno znižani ceni.

 

 
             
             
     

Korenine